ยินดีต้อนรับทุกท่าน สำหรับท่านที่ต้องการความรู้พื้นฐานสำหรับบุคลทั่วไป หรือเจ้าของกิจการ,เจ้าของโรงงาน,เจ้าของที่ดิน ติดต่อสอบถาม 02 108 6880

ประวัติการก่อตั้ง/Founding History

 

"ประวัติการก่อตั้ง"

 

        เริ่มจาก ผู้รับเหมา สำรวจเพื่อการออกแบบก่อสร้าง ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยางมะตอย ถมที่  ลานจอดรถทุกขนาด  ลานวางตู้คอนเทนเนอร์  ผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุงานทาง หินคลุก ลูกรัง ดิน ทราย พร้อมรถบรรทุกจัดส่ง  จากแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพ ตามหลักวิศวกรรมโยธาในการดำเนินงานได้ประสบปัญหาทั้งดีและไม่ดี เราเข้าใจปัญหาและอุปสรรควิธีแก้ไข ในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ได้รับการยอมรับในวงกว้างในบริษัท ก่อสร้าง ภายในประเทศทั้งขนาดเล็ก ทั้งขนาดใหญ่ ในฐานะ ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพเฉพาะทาง

       จึงได้ดำเนินการจัดตั้งธุรกิจเป็นนิติบุคคล ภายใต้ชื่อ  หจก.เอ็มที คอนเน็คชั่น และ หจก เค เอส ซี คอนเน็คชั่น ตั้งแต่ปี 2009 ตามลำดับเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือในแวดวงธุรกิจการก่อสร้าง โดยผู้บริหารพนักงานและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เฉพาะทางวิศวกรรมโยธา จึงทำให้ได้รับโอกาสทางธุรกิจ และความไว้วางใจในบริการ จากบริษัทก่อสร้างและภาคธุรกิจโลจิสติกส์ต่างชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการธุรกิจด้วยอุดมการณ์ที่ว่า เราจะทุ่มเท ความรู้ ความสามารถ ทั้งหมดที่มี เพื่อบริการ ลูกค้าของเรา

      บัดนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจทางด้านวิศวกรรมโยธา ทางด้านงานถนนคอนกรีต ถนนลาดยางมะตอย ลานจอดรถคอนกรีตหรือลาดยางมะตอยทุกขนาด งานลานจอดรถตู้คอนเทนเนอร์ และงานถมที่ ฐานรากการก่อสร้าง อาคาร โรงงาน ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ให้ธุรกิจก้าวสู่สากล ด้วยแผนการดำเนินงานที่มีขนาดใหญ่ และรายละเอียดงานที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆจำนวนมาก เราจึงจัดตั้งเป็น บริษัทจำกัดภายใต้ชื่อ บริษัท ปฐพี  ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กรรมการบริหาร

บริษัท ปฐพี ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

 

"Founding History"

 

        We began as a contractor conducting surveys and designing the construction of concrete roads, asphalt roads, landfills, parking lots of every size and container yards.  We were also a producer and distributor of road materials, crushed rock, gravel, soil and sand with trucks for delivering materials from quality material sources based on civil engineering principles. During our work, we have encountered both positive and negative issues. We have good understanding of problems, barriers and solutions in our work. And we are widely accepted among small and large domestic construction companies as a contractor with specialist quality.

        Thus, we established our business as a juristic person under the name of MT Connection Limited Partnership and KSC Connection Limited Partnership in 2009, respectively, to boost business capacity and reliability among construction businesses. With our expert experienced executives, employees and engineering team who specialize in civil engineering, we have had business opportunities and trust in our services from foreign construction companies and the logistics business sector in industrial estates throughout the period of our operations. We operate our business based on the concept, “We will dedicate all of our knowledge and capabilities to serve our customers”.

       Now, we are determined to improve our business in the areas of civil engineering, concrete roads, asphalt roads, concrete or asphalt parking areas of every size, container truck parking areas, landfill work and construction foundations for large factory buildings to increase business capabilities and capacity to become international. With extensive work plans and complex work specifications involving many other organizations, we are a “company limited” under the name, “Patapee Civil Engineering Company Limited”, from now on.

 

Executive committee

Patapee civil engineering co.,ltd.