บริษัท ปฐพี ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Patapee civil engineering co.,ltd.

Tax ID 010 555 913 9971

 

Address  :  458 Ram intra 58 yeak 6 Soi.,Ram intra Rd.,Ram intra,Ram intra,Khannayao Bangkok 10230 (Head Office)

                800/134 Nawamin 86 yeak 2 Soi.,Nawamin Rd.,Ram intra,Khannayao Bangkok 10230 (Business contacts)

Tel   :         02 108 6880-1 , 096 869 9449 , Working Hours(monday-faiday) 9.00am. - 6.00pm (saturday-sunday) office holiday

Fax   :        02 108 6880-1 Ext.114 (Automatic fax.)

Mobile :      091 698 9455  Yak (Hot line) saturday-sunday 9.00am.-10.00pm.

Marketing : 096 869 9449 , 02 108 6880-1 Ext.112,113

Office ID LINE : patapee_pce , 096 869 9449

MD.ID LINE :yak_thailand (engineer)

E-mail : patapee_thailand@hotmail.com / patapee_info@patapeeengineering.com

Fanpage : https://www.facebook.com/patapee.civil.engineering/