ยินดีต้อนรับทุกท่าน ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา ขอคำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม เรามีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางไว้บริการทุกท่าน 02-108-6880

ถมที่ เทคอนกรีต ถนนคสล. ถนนลาดยาง ลานจอดรถ เทพื้นคอนกรีต ลานวางตู้คอนเทรนเนอร์
พรีออเดอร์ สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
ติดต่อสอบถามราคาฝ่ายขาย 0 2108 6880-1
ติดต่อสอบถาม

ผู้ให้บริการรับเหมาถมที่  ออกแบบ ก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน ลาดยาง ลานจอดรถ เทพื้นคอนกรีต ลานวางตู้คอนเทรนเนอร์ โดยวิศวกร มีใบอนุญาตควบคุมการก่อสร้าง เซ็นต์รับรองแบบตามหลักวิศวกรรม ด้วยประสบการณ์ที่รับงานขนาดใหญ่ หลายโครงการ บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงสามารถปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ได้อย่างกลมกลืนและได้มาตรฐาน เรามีแหล่งวัสดุเองในหลายจังหวัด และแหล่งวัสดุพันธมิตร พร้อมรถบรรทุกทุกขนาดในการดำเนินงาน จึงทำให้บริษัทฯดำเนินงานรวดเร็ว และสามารถกำหนดเวลาการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถวางแผนการก่อสร้างต่อได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถลด Overhead ในแผนงานได้ จึงทำให้ควบคุมงบประมาณได้อย่างไม่บานปลาย พนักงานระดับปฏิบัติการมีความเชียวชาญเฉพาะ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทคอนกรีต พนักงานลาดยาง พนักงานควบคุมเครื่องจักร

งานดินเป็นหนึ่งในงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน การกำจัดดินชั้นบนพร้อมกับพืชพันธุ์ใด ๆ ก่อนที่จะขูดและจัดระดับพื้นที่ให้อยู่ในระดับการก่อตัว โดยปกติจะทำโดยใช้รถไถพรวนตักรถแทรกเตอร์หรือรถปราบดิน ด้านล่างระดับการก่อตัวดินเรียกว่า 'subgrade' สิ่งสำคัญคือต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรงของ subgrade ก่อนที่จะมีการเริ่มขุดดิน

ดินส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยการตัดและเติมและประเภทของวัสดุ 'fill' ต้องได้รับการพิจารณาไม่เพียง แต่ในแง่ของคุณสมบัติทางกายภาพของมันเท่านั้น แต่อยู่ในสภาพที่จะใช้และวิธีการบดอัดขึ้นอยู่กับคุณภาพของดินอัดอาจจะลบหรือเสถียรภาพ ถ้าค่าใช้จ่ายในการขุดดินใต้ผิวดินเต็มหรือบางส่วนก็ไม่ประหยัดและน่าจะทำให้เกิดการรวมตัวทรายหรือท่อระบายน้ำทรายได้ ทรายเป็นบ่อทรายที่เต็มไปใต้เขื่อนถนนที่ให้ความเสถียรแก่ดินมากขึ้นโดยการลดความยาวที่น้ำต้องเดินทางในเส้นทางระบายน้ำเพื่อกระจายแรงดันน้ำ ท่อระบายน้ำทรายข้างถนนถูกใช้เพื่อสกัดกั้นน้ำใต้ดิน ควรให้มีการระบายน้ำใต้ผิวดินเพื่อจัดการกับการซึมผ่านผิวทางและแนวปะการังจากพื้นดินที่สูงขึ้นและเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ขอใบเสนอราคา ขอคำปรึกษา ได้ที่ ฝ่ายขาย

Tel.0 2108 6880-1 fax 0 2108 6880-1 Ext.114

e-mail : patapee_thailand@hotmail.com

ID Line : patapee_pce

บริษัท ปฐพี ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Patapee Civil Engineering Co.,Ltd.

Earthwork is one of the major works involved in road construction. It involves the removal of topsoil, along with any vegetation, before scraping and grading the area to the finished ‘formation level’. This is usually done using a tractor shovel, grader or bulldozer. Below the formation level, the soil is known as the ‘subgrade’. It is essential that the strength of the subgrade is tested prior to earthwork beginning.

Most earthworks are formed by cut-and-fill, and the type of ‘fill’ material must be considered, not only in terms of its physical properties, but on the conditions in which it is to be used, and the methods of compaction.

Depending on its quality, compressible subsoil may be removed or stabilised. If the cost of full or partial excavation of subsoil is uneconomical and would be likely to result in consolidation, sand wicks or sand drains may be used. Sand wicks are sand-filled boreholes beneath the road embankment that give greater stability to the soil by decreasing the length that water has to travel in a drainage path, so dissipating water pressure. Sand drains alongside the road are used to intercept ground water.

Subsoil drainage should be provided to deal with seepage through pavements and verges, from higher ground and a result of the seasonal rise.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contractor of concrete road construction. Parking lot Been made concrete by engineers with the expertise of a licensed supervisor Consulting since its foundation until completion. The operation team is well trained. The company has been trusted by many agencies. With the past. Make our customers confident in our capabilities. For more information, please contact our sales department at 0 2108 6880 e-mail: patapee_thailand@hotmail.com /patapee_info@patapeeengineering.com

To get a good concrete structure. Must include the type of concrete suitable for various applications. And the concrete works well. Accurate engineering The quality of the work. Concrete structure has the desired properties and strength. The Recommended method for concrete work. Here are some ways to do the following.

Selective Concrete

In addition to compressed concrete. Concrete should be selected for structural pouring. And choose the conveying method with consideration. The duration of the formation of the concrete depends on the concrete mixture. Materials used in the mixture increase the temperature of the air humidity. And how to convey

Concrete paving

Assignment plan for concrete Consider the properties of concrete. Type of structure How to pour concrete The amount of concrete poured each time, the difficulty of pouring the weather, and so on affecting the pouring of concrete.

Tools and workers for conveying And the pouring

Concrete conveyors should be quick and economical. To reduce the separation of concrete. And reduce the change of concrete properties in terms of consistency and ability to pour. So consider the number.Type of tool And the number of workers used to convey concrete.

Concrete conveying route

Prepare the route for conveying concrete before pouring. For convenience and speed in conveying. And to complete the task of pouring concrete in the least time.

Concrete inspection

When carrying out the conveyor, there should be a check method to ensure that the concrete is uniform.

Preparation of concrete

What to prepare before pouring concrete Are as follows

1) Check quantity And the position of the reinforced steel as designed. Concrete and other equipment Be sure to follow the plan.

2) Check the wall of conveyor tools, pouring tools and inner walls of concrete pouring. In order not to have dirt to mix with concrete to pour, such as soil.

3) clay, wood chips, etc., the inner wall of the tool and the concrete pouring. It should be moistened first to prevent the adsorption of water from the concrete.

4 ) To pour a hole or pond. The remaining water in the pond should be removed before pouring concrete. It is advisable to prevent water from flowing into the pond while pouring the concrete or pouring it out.

The reinforced steel tie and the reinforced steel positioning must be confident that it is strong enough not to move while pouring concrete. The wood must be strong enough, as well as mud, debris, or wood residues left in the conveyor or in the conveyor wall. This will affect the strength of the concrete in the area where these materials are mixed. The wall of the conveyor or concrete pour wall absorbs water from the concrete while pouring the concrete. The concrete surface is not smooth when the sheep. The walls should be moist before pouring concrete. It should not be so wet that water is trapped.

Transporting concrete pipeline over long distances should be sent mortar lead mortar used to apply to be a mortar with ingredients like mortar in concrete to be poured. This is to prevent the loss of mortarcoating on the inner wall of the pipe at the beginning of conveying the concrete.

Pouring concrete on concrete or on concrete hardens, you should pour the mortar with ingredients like mortar in concrete to be poured out. This is to increase the adhesion between the original concrete and the new concrete. The water remaining in the pond to be poured into concrete will change the mixture of concrete. The strength of concrete and durability. It should be removed before pouring concrete. While pouring concrete or while the concrete is not solid. If there is water flowing through the concrete, the water will erode the mortar from the concrete surface. The concrete surface is not beautiful. The strength and durability in the area will also decrease.

Separation of concrete during pouring may cause a hollow-ing ( Honey-comb) in the poured concrete. This is due to the fact that the stone separated from the mortar is packed in the reinforced concrete. And blocking the concrete to pass through to fill in those areas.

Concrete pouring can cause reinforcing or moving steel. Therefore, the reinforcement and the steel must be stable enough. However, when preparing the concrete, it should always be prepared by the smelter and mechanic. It is necessary to fix the position of the reinforcing steel and the type that moves due to the concrete pouring in a timely manner.

Forcing the concrete to flow horizontally over long distances. Will cause separation Except in the case of concrete, the flow is designed by good separation control. Do not use shake to add concrete to the surrounding. Always keep in mind that the purpose of shaking machine. Is the concrete only tight. Not to make the concrete flow in the horizontal.

If concrete is poured, then the separation occurs. Show that the mixture of concrete is not appropriate. The concrete should be repaired immediately after the separation is detected before pouring.

Concrete should be poured as much as possible. Avoid seams. This is because the joints caused by discontinuous pouring are the areas where the bonding strength of the original concrete is less than the area of ​​continuous pouring.

Placing the concrete over too high will cause some concrete to stick to the reinforcing steel and the upper part. And when these concrete hardens while pouring, it does not fill. It may be a barrier to further pouring, such as blocking the flow of concrete pouring up to such level. The surface of the concrete is not smooth. It may be necessary to determine the free fall of the concrete to prevent such damage.

Placing concrete in tall buildings such as columns or walls will cause a lot of water movement in the concrete. Because of the lower concrete, the weight of the concrete is very high. Make the water move upward. These moving fluids cause bleeding and often accumulate on the bottom of the reinforcing steel and on the bottom of the aggregate. Bonding strength between concrete and reinforcing steel. And the cementitious load between cement paste and aggregate decreased.

Placing concrete in the wall should pour concrete away from the corner, rather than pouring it into the corner.

To pour concrete into layers. Make sure that the top of the concrete layer is level. Or at least close to the horizontal. Before placing the concrete over the top layer.

No matter what type of concrete shake. Should be spaced short. Make sure that the concrete is shaken, with no overlap. Keep shaking until the concrete is tight. And fill all the gaps. It can be observed from the surface of the concrete, which will look smooth. And the aggregates sink in the concrete. Shaking too much will cause the aggregate to coalesce downwards. Allow water or cement paste to float on top. Normal shaking should give the desired result within 5-15 seconds at 45-75 cm apart.

              Shake machine inside the mold. Generally speaking, a shake head model. Should be protruding into the vertical until the depth of the layer to pour. Should not be dragged through the concrete in the horizontal plane. Use a probe to dip and pull up slowly. The machine is constantly moving while removing the head, dipping it from the concrete mass so that no holes are left in the concrete. Do not use a shaker to remove concrete from one place to another. It will cause the separation of the stone will remain in the protruding head relatively long.

Shake machine on concrete surface It is used to keep the pouring layer tightly until the thickness of the layer. If the layer is not tight enough, it should reduce the layer thickness. Or use a shaker with higher power.

Shake-type casting It is good for shaking concrete with less thickness. Or at the position that the shake inside not only.

Be careful about choosing the installation and shaking machine frequently. For best results on the density of concrete. Shake the shallow layer. This will greatly reduce the number of bubbles in the precast concrete pipe as much as possible. Shake concrete deep. Or shake the steel. The concrete has already started to harden, and only a little damage. However, be careful not to damage to the size that will be resolved by shaking repeatedly. Repeated shaking of concrete will be beneficial as long as the concrete has not yet begun to form.

As long as the shaker type used in the concrete is still sinking into the concrete with its own weight. Shake concrete is very useful. Repeat this shake to help eliminate horizontal rupture. And reduce the cracks due to the shrinkage caused by the subsidence of concrete stuck on the reinforcing steel or with the rugged cast.

Concrete curing

              The concrete needs to be cured immediately after the completion of the pouring process. It should be cured until the concrete is compressed as desired. General principles of good curing must be able to prevent concrete from losing moisture, either by heat or wind. Do not overheat or overheat. Do not touch any chemicals that will harm the concrete and will not be washed away by rainwater after pouring new concrete.

Wetting

In typical cases, the concrete must be protected from moisture loss from sunlight and wind. And after the concrete is strong. The surface of concrete exposed to the atmosphere must remain wet. This may be done by covering with wet sacks, wet wipes, or water spray

 

- Portland cement type 1 concrete should be wetted for at least 7 consecutive days.

- Portland cement type 3 concrete should be cured for at least 3 days.

- In the event of a concrete material pozzolan mix should be more mature. 7 days depending on the type and quantity of pozzolan used.

Suggestion

                  Uncured concrete will not develop properly as the hydration reaction requires water. In addition, the loss of moisture from the surface of the untreated concrete will cause cracking. Use sacks or cloths to cure concrete. The sack or the fabric used should be of sufficient thickness to avoid over drying. And water to wet all the time curing usually be cured concrete material pozzolan blended cement replacement parts longer than ordinary concrete. The pozzolan reaction is a reaction that occurs after hydration option, but if the pozzolan materials such small amounts do not exceed 10-15 percent of the total amount of binder. It may cure as well as conventional concrete.

Chemical for curing

                  Normally, curing chemicals are used only when wet concrete can not be cured. The curing chemicals are sprayed onto the surface of the cured concrete. The spraying should be repeated more than oneway to make film-coated concrete surface is thick enough. It should be sprayed immediately as the surface of the concrete began to dry, then spray on the concrete surface to wet.

Suggestion

                  The use of chemicals for curing It should not be sprayed onto the reinforcing steel. Because the area requires good adhesion to the concrete to be poured later.

Caution for curing

                  What should be avoided in order not to damage the concrete while curing is as follows. Vibration, shock, weight gain Very rapid temperature changes in a short time. Especially in early ages of concrete.

 

 

"เพราะเราไม่ใช่แค่ผู้รับเหมา"

                       

 

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น